Op verzoek van een aantal bewoners op de Nassaulaan is banier:

30 kilometer hoe hard rijdt u nu?

geplaatst bij het speeltuintje bij de Nassaulaan.

Het wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk heeft van meerdere straten in haar wijk het verzoek gehad om de banier te plaatsen.

Alle 4 de wijkplatforms van Waddinxveen hebben een banier welke elk kwartaal ca. 4 weken in een bepaalde straat geplaatst wordt.

Dit gebeurt door de buitendienst van de gemeente omdat er regels zijn voor bevestiging.

Helaas komt het nog teveel voor dat er te hard gereden wordt in straten waar een maximum snelheid van 30 of 50 kilometer geld. Met deze banieren hoopt het wijkplatform een bijdrage te leveren aan verkeers veilige wijken.