Berichten doorramchandani

Wijkkrant nummer 3 van 2021 bezorgd in Waddinxveen Noord

Aan alles komt een eind. Dit is de laatste wijkkrant. Met veel zorg hebben Anja Dijkhuizen en Quirien Groenendijk de 22e en laatste wijkkrant gemaakt. De 2 wijkplatform voorzitters en de wijkplatforms Bomenwijk/Groenswaard & Vondelwijk/Oranjewijk nemen hiermee afscheid. In de laatste wijkkrant ook een kort overzicht wat er in deze 13 jaar is bereikt. Woensdag
Lees meer...

Wijkkrant nummer 2 van 2021 bezorgd in Waddinxveen Noord

Woensdag 29 september is bij 6200 adressen de tweede wijkkrant van 2021 van de wijken: Bomenwijk/Groenswaard en Vondelwijk/Oranjewijk bezorgd. Deze wijkkrant staat vol met grote en kleine initiatieven. En speciaal buurtnieuws uit onze wijk: Vondelwijk/Oranjewijk. In het gedeelte Algemeen: Herenboeren: Grond gezocht JobHulpMaatje voor werkzoekenden HiP Helpt als je hulp nodig hebt Babbeltruc: Laat nooit
Lees meer...

STRAATSPEELDAG/BURENDAG ROEMER VISSCHERSTRAAT 2021

Zaterdag 25 september was er de straatspeeldag/burendag in de Roemer Visscherstraat. Bijna 25 jaar lang organiseerde een speciaal comité de burendag in de Roemer Visscherstraat. Tot enkele jaren geleden. Het organiserende comité zocht nieuwe leden en die stonden niet op. Tot november 2019 toen kwamen vier jongvolwassenen naar de wijkplatform vergadering met het verzoek om
Lees meer...

Wijkkrant nummer 1 van 2021 bezorgd in Waddinxveen Noord

Woensdag 28 april is bij 6200 adressen de eerste wijkkrant van 2021 van de wijken: Bomenwijk/Groenswaard en Vondelwijk/Oranjewijk bezorgd. Deze wijkkrant staat vol met grote en kleine initiatieven. En speciaal buurtnieuws uit onze wijk: Vondelwijk/Oranjewijk. In het gedeelte Algemeen: Ontmoet leuke mensen – vriendenclub Herenboeren nu ook in het Groene Hart JobHulpMaatje helpt bij werk
Lees meer...

TRANSITIEVISIE WARMTE BIJNA VOLTOOID

Aan de TransitieVisie Warmte (TVW) wordt de laatste hand gelegd. De gemeente zal binnenkort versie 1.0 aan de Gemeenteraad aanbieden ter vaststelling waarna het document gepubliceerd zal worden. Na de buurten verkend te hebben, zijn 2 startbuurten t.w. Zuidplas 80 en GVPH (Groensvoorde, Vondelwijk, Peter Zuidlaan en Horstenbuurt) geselecteerd. De volgende punten zijn leidend: Er
Lees meer...

Geslaagde actie “Wie verdient volgens u een bloemetje”

In de wijkkrant welke in december 2020 verscheen stond de oproep:                     Wie verdient volgens u een bloemetje? De voorzitters van de wijkplatforms Bomenwijk/Groenswaard en Vondelwijk/Oranjewijk hadden bedacht dat het mooi zou zijn om mensen die in het jaar 2020 iets hadden gedaan waarvoor ze een bloemetje verdienden op te sporen. Hiervoor werd een oproep
Lees meer...

Muzikanten gezocht

Aan de Johan Willem Frisoweg, tegen de dijk, is gebouw De Hoge Noot te vinden, het verenigingsgebouw van muziekvereniging Concordia. Het huidige gebouw is in 2003 gebouwd nadat het eerste gebouw nodig aan vervanging toe was. Het gebouw wordt door verschillende verenigingen gebruikt maar de hoofdgebruiker is uiteraard Concordia, eigenaar van het gebouw. Iedere donderdagavond
Lees meer...

De moestuin van Waddinxveen

De Moestuin van Waddinxveen is een sociaal groenproject waarbij de naam al aangeeft dat het hier gaat om een moestuin en een siertuin van en voor alle Waddinxveners. Deze tuin die te bereiken is via het schoolplein van de basisschool Kleurrijk aan de Jacob Catslaan is een pareltje midden in de bebouwde kom. De tuin
Lees meer...

Deelnemers buurtpreventie gezocht

Buurtpreventie is een samenwerking van buurtbewoners. Buurtbewoners die een team vormen en gezamenlijk de wijk in gaan om veiligheid en veiligheidsgevoelens te bevorderen. Dit wordt bereikt door preventief te surveilleren. Preventief surveilleren draagt bij aan een afname van overlast, vernielingen, woninginbraken en andere incidenten. Daarnaast levert buurtpreventie een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie in
Lees meer...

BuurtAED geplaatst op Da Costaweg

In december 2018 is er door diverse buurtgenoten van Jacob Catslaan en omgeving geld gedoneerd voor een AED. Deze is recent geplaatst op een centrale plaats in de wijk. De AED hangt aan de zijgevel van Da Costaweg 21. Mensen die zich aangemeld hebben bij HartslagNu en een oproep voor reanimatie krijgen, ontvangen dan per
Lees meer...

Groenadoptie in de Busken Huetlaan

In de Vondelwijk – Oranjewijk is een heel goed voorbeeld van groenadoptie in de Busken Huetlaan. Toen hun wijkje enige jaren geleden opnieuw ingericht werd, was daar ook een plan van de gemeente om de struiken en planten te vervangen. De bewoners zagen deze plannen maar hadden zelf het idee dat het minder was dan
Lees meer...

X