De bewoners rondom het nieuw aangelegde speeltuin aan de Nassaulaan wilden graag een bankje in de speeltuin. Een van de bewoners diende een aanvraag in bij het wijkplatform. Ze zorgde dat er een handtekeninglijst werd ingevuld door de medebewoners. Zodat er voor het bankje draagvlak werd gecreëerd, want niets is zo vervelend als de meeste omwonenden geen bankje zouden willen. Maar op 24 mei is het bankje geplaatst.

Heeft u andere ideeën om de leefbaarheid in uw wijk te verbeteren?

Neem contact op met het wijkplatform! U kunt uw aanvraag doen via de website: www.wijkplatformwaddinxveen.nl