24 september 2016 werd er voor het laatst burendag georganiseerd in de Roemer Visscherstraat. Zo’n activiteit eist veel van het organisatiecomité. Ook vroegen veel buurtbewoners waarom die leuke dag verdwenen was. Maar er kwam geen nieuwe versterking voor de organisatie.

Tot onlangs een aantal tieners en jongvolwassenen de vergadering van het wijkplatform bezochten en vroegen of ze met wat hulp van het wijkplatform en een eigen plan een beroep mochten doen op een bijdrage van uit het wijkbudget om een burendag in de straat te mogen organiseren.

Tijdens de vergadering besloten de leden van het wijkplatform het gevraagde budget hiervoor beschikbaar te stellen. Vaak hoor je de jongeren zeggen: er is weinig te doen in ons Waddinxveen, maar hier zaten jongeren met een plan.

Er werd afgesproken om een tweede vergadering te beleggen en die vond donderdag 5 maart plaats in het gemeentehuis.

Inge, Stefan, Jeroen en Joost kwamen met 2 laptops en een agenda om hun vragen te bespreken met Yvonne en Quirien van het wijkplatform.

Er komt nog heel veel kijken voor zo’n organisatie van zo’n dag. Zoals de vergunningaanvraag, de straatafsluiting, de financiën, de EHBO, hoeveel verwachte deelnemers, tijd van opbouw van het evenement en het afbreken, wie is verantwoordelijk, het maken van een draaiboek. Het was een goede vergadering en een vervolgafspraak is gemaakt.

Wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk beoordeeld graag aanvragen voor een bijdrage uit het wijkbudget van de bewoners. Speciaal om de contacten en de sociale cohesie te bevorderen in de wijk.