Buurtpreventie is een samenwerking van buurtbewoners. Buurtbewoners die een team vormen en gezamenlijk de wijk in gaan om veiligheid en veiligheidsgevoelens te bevorderen. Dit wordt bereikt door preventief te surveilleren. Preventief surveilleren draagt bij aan een afname van overlast, vernielingen, woninginbraken en andere incidenten. Daarnaast levert buurtpreventie een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie in een buurt. Een mooie bijkomstigheid is dat u buurtbewoners beter leert kennen en gelijk een gezond ommetje in de avonduren doet.

Buurtpreventen zijn inwoners van Waddinxveen die zich in willen zetten voor de veiligheid(gevoelens) in Waddinxveen. Zij nemen geen enkel risico en hebben dezelfde taken en bevoegdheden als iedere andere inwoner. Maar een buurtprevent kijkt, observeert en meldt verdachte situaties, personen, kentekens of andere zaken aan desbetreffende organisaties (politie of gemeente). Daarnaast kunnen zij op een respectvolle manier ook andere bewoners aanspreken en hen attenderen op onveilige situaties. Buurtpreventen lopen altijd in duo’s en zijn herkenbaar via een hesje.

Heb je interesse om je aan te sluiten bij ons buurtpreventieteam? Neem dan contact op met het cluster Veiligheid, via veiligheid@waddinxveen.nl of via 140182.