Donderdagmiddag 19 september was het eindelijk zover. Na een grondige voorbereiding, waarbij het wijkplatform op de informatieavonden ook ideeën mocht aandragen.

En daarna een bouwperiode waarover u in de voorgaande wijkkranten en op onze website heeft kunnen lezen werd de school officieel geopend. Na eerst welkom te zijn geheten door directeur Jet van Eijsden werd begonnen met een zang en dans voorstelling van alle leerlingen op het plein. Het nummer was: waar is het feestje?

Daarna kwam de bekend making van de nieuwe naam. Het kindcentrum waar kinderen van 0 tot 13 naar toe gaan om onderwijs te krijgen.

Brayden was met moeder Bianca aanwezig omdat zij de naam bedacht hebben. Ze hadden met z’n allen op de family-app allerlei namen bedacht. Maar unaniem werd gekozen voor Groenoord. Brayden mocht door luid tot 3 te tellen het sein geven dat de letters op het bordes van de school zichtbaar werden. Deze stonden eerst door elkaar maar na het teken allen op de juiste plaats verscheen de nieuwe naam.

Groenoord staat voor: Een groene omgeving en oord om naar toe te gaan.

Daarna mocht iedereen de nieuwe school van binnen bekijken. Was natuurlijk vanwege de drukte ook nog de sleutel even kwijt, maar wethouder Hannie van der Wal toverde hem op tijd nog uit haar tas.

Terwijl de genodigden naar binnen gingen, was er voor alle leerlingen een zoet einde. Er vormde zich een enorme rij voor de Italiaanse ijscokar.

De speeltoestellen
Wat een drukte
Brayden begint met de aftellng
In de enorme rij voor de Italiaanse ijscokar