In de Vondelwijk – Oranjewijk is een heel goed voorbeeld van groenadoptie in de Busken Huetlaan.

Toen hun wijkje enige jaren geleden opnieuw ingericht werd, was daar ook een plan van de gemeente om de struiken en planten te vervangen. De bewoners zagen deze plannen maar hadden zelf het idee dat het minder was dan hoe ze het daarvoor gewend waren.

Een afvaardiging van de bewoners is met de gemeente in gesprek gegaan, wat heeft geresulteerd in een heel mooie groenvoorziening welke niet meer door de gemeente wordt onderhouden maar door de bewoners zelf. Dit is allemaal vastgelegd in een contract, hierbij was een bemiddelende rol van het wijkplatform en een financiële bijdrage uit het wijkbudget.

Het is voor andere buurten ook mogelijk. Kijk op de website van het wijkplatform www.wijkplatformwaddinxveen.nl bij wijkbudget.

Een trotse buurtbewoner stuurde deze mooie foto’s: