Het wijkplatform Vondelwijk/Oranjewijk bestaat op dit moment uit 10 leden. Dat is te weinig. Wij zijn daarom naarstig op zoek naar nieuwe leden.

De leden van het wijkplatform zijn actieve, betrokken bewoners van de wijk. Ze willen graag de ogen en de oren zijn van de wijk.

Over het wijkplatform werk leest u meer op deze vernieuwde website.

Gemiddeld om de twee maanden vergadert het wijkplatform. Deze vergaderingen zijn openbaar. Op de vergaderingen zijn ook toehoorders vanuit de politiek welkom. Alle Waddinxveense politieke partijen hebben een vertegenwoordiger benoemd.

Het wijkplatform wordt ondersteund door wijkregisseur Peter Kops. Hij doet dit samen met assistent wijkregie Belinda Leunis. De wijkregisseur fungeert als contactpersoon. Het wijkplatform heeft een “eigen” wethouder. Voor Vondelwijk/Oranjewijk is dat Kirsten Schippers. Met haar kunnen bestuurlijke zaken worden besproken.

Onze wijk heeft sinds juli weer een wijkagent, Peter Timmers. Hij helpt als er vragen vanuit het wijkplatform zijn over veiligheid.

Samenstelling:

Quirien Groenendijk
Voorzitter
Agathe de Geus
Bewoner Mauritslaan
Ajit Ramchandani
Bewoner Jacob Catslaan
Cor Teeuwen
Bewoner Koningin Wilhelminasingel
Gonny Helmond
Bewoner Noordkade
Helga Westra
Bewoner Justus van Effenlaan
Jeanne Kastelein
Voorzitter VvE Werumeus Buninglaan
Mathijs van Vliet
Bewoner Koningin Wilhelminasingel
Wim van der Bas
Voorzitter VvE Willen de Rijkelaan
Yvonne van der Tol
Notulist
Peter Timmer
Wijkagent
Peter Kops
Wijkregisseur
Belinda Leunis
Assistent wijkregie