Aannemer van Ooijen begint half maart met het werk
Van Ooijen uit Gouda is geselecteerd als aannemer. Het bedrijf stuurt 2 weken voor de start een brief aan de omwonenden met de fasering en startdatum van het werk.

De uitvoering van het werk is gepland vanaf half maart tot en met mei 2021.

Dan wordt:

  • De rijbaan opnieuw geasfalteerd
  • De bestrating herstelt en waar nodig opnieuw bestraat
  • De lantaarnpalen vervangen

Uit de resultaten van de vragenlijst, welke eerder verzonden is kwam naar voren dat de mensen zich voornamelijk zorgen maken over de rijsnelheden van het gemotoriseerd verkeer en het veilig oversteken van de weg. Deze zorgen zijn verwerkt in de nieuwe inrichting van de weg.

Verlagen van de rijsnelheid Brederolaan door steenpatroon in het asfalt.
Voor de Brederolaan, vanaf Vondellaan tot Bilderdijklaan, is gekozen voor asfalt voorzien van de kleuren en patroon van straatstenen. Dit heet streetprint. Samen met een adviessnelheid van 30 kilometer per uur mag je ervan uitgaan dat mensen langzamer gaan rijden.

Oversteek zebrapaden beter zichtbaar door extra verlichting
Om het oversteken veiliger te maken worden er boven de zebrapaden verlichte attentieborden geplaatst. Door verlichting van bovenaf zijn voetgangers zowel tijdens het oversteken en voor het betreden van het zebrapad al zichtbaar.

Oversteek fietsers beter zichtbaar met markering op het wegdek
Het oversteken van fietsers wordt veiliger gemaakt door het plaatsen van extra verkeersborden en dwarsmarkering op het wegdek. Deze markering zorgt voor het verlagen van de rijsnelheid van het gemotoriseerde verkeer.

Informatie over dit project vindt u op de website www.waddinxveen.nl/koningin-wilhelminasingelbrederolaan-opknappen
Hier wordt u op de hoogte gehouden van de meest actuele ontwikkelingen.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Peter Hermanns, projectleider ruimte door te mailen naar p.hermanns@waddinxveen.nl of door te bellen naar 14 0182.