Aan de TransitieVisie Warmte (TVW) wordt de laatste hand gelegd. De gemeente zal binnenkort versie 1.0 aan de Gemeenteraad aanbieden ter vaststelling waarna het document gepubliceerd zal worden.

Na de buurten verkend te hebben, zijn 2 startbuurten t.w. Zuidplas 80 en GVPH (Groensvoorde, Vondelwijk, Peter Zuidlaan en Horstenbuurt) geselecteerd. De volgende punten zijn leidend:

  • Er wordt nog geen besluit genomen over de warmteoplossing of de uitvoering
  • Er wordt gestreefd om de woonkosten neutraal te houden voor de inwoners en ondernemers
  • Er moet eerst garantie over de betaalbaarheid komen voordat onomkeerbare beslissingen worden genomen.

In de bijgaande aangepaste presentatie, gegeven aan de kernteam op 1 maart jl., kunt u een globaal beeld vormen over de beschikbare mogelijkheden en de omvang van de startbuurten. Pagina’s 14 t/m 18 hebben betrekking op de GVPH.