De gemeente is voornemens om in 2019 in totaal 4 speelplaatsen op te knappen in de gemeente.  Eén daarvan valt binnen wijkplatform Vondelwijk-Oranjewijk. Het betreft een speeltuin aan de Tollenslaan.

De uitvoering staat gepland voor september/oktober 2019.

Vooruitlopend wordt onder de bewoners rondom de speeltuin een enquête gehouden om te inventariseren wat de wensen uit de buurt zijn. De bewoners ontvangen daarvoor een brief met de vraag om de digitale enquêtes in te vullen.

Heeft u geen brief ontvangen maar toch goede ideeen meld dit dan bij:
www.waddinxveen.nl/tollenslaan

U kunt ook contact opnemen met:
Remco van den Brink
projectleider Openbare Ruimte
Afdeling Ruimte
Telefoon 14 0182