Woensdag 16 december is bij 6200 adressen de laatste wijkkrant van 2020 van de wijken: Bomenwijk/Groenswaard en Vondelwijk/Oranjewijk in de brievenbus gevallen.

Dit nummer staat vol met wetenswaardigheden voor de bewoners van deze wijken. U leest over:

De actie van de wijkplatforms Bomenwijk/Groenswaard en Vondelwijk/Oranjewijk om bewoners die in coronatijd iets voor hun medebewoners hebben gedaan een bloemetje te bezorgen. Daarnaast leest u over:

  • ReconnAct
  • Stichting VONK
  • Stichting herenboeren
  • De Bibliotheek
  • De Moestuin
  • HipHelpt

Veel leesplezier in de nieuwe wijkkrant.

Wilt u de online versie lezen dan klik hier. Mocht u geen “nee-nee” sticker bij uw brievenbus hebben en toch de wijkkrant niet ontvangen hebben mail dan naar: vondeloranjewijk@wijkplatformwaddinxveen.nl