Het koste wat moeite om een wijkkrant te maken deze keer. Het was immers onzeker of de geplande activiteiten die normaal in de wijkkrant vermeld worden vanwege het corona virus doorgang konden vinden.

Maar uiteindelijk is de wijkkrant toch uitgebracht met voorop een gedicht genaamd “Vrijheid” van Natalie Merfort.

Verder is er veel te lezen over:

  • ReconnAct
  • Hip Helpt, juist nu!
  • Vrijwilligerswerk Waddinxveen
  • Herenboeren Groene Hart

En, er zijn speciale initiatieven die er vanwege het coronavirus zijn zoals:

  • Tekenen in tijden van Corona, en
  • Er is MEER in Waddinxveen. 

De redactie van de wijkkrant wenst u veel leesplezier.

Wilt u de online versie lezen dan klik hier. Mocht u geen “nee-nee” sticker bij uw brievenbus hebben en toch de wijkkrant niet ontvangen hebben mail dan naar: vondeloranjewijk@wijkplatformwaddinxveen.nl